Po zapojení prijímača svieti 0000

Po zapojení prehrávača a jeho zapnutí svieti na displeji 0000, ale obrazovka tv nereaguje. Vymenila som hdmi kabel /tv a prehrávač/.
Dobrý deň.
Prijímače AB Cryptobox nabehnú po zapnutí do tzv. standby režimu (do pohotovstného režimu).
Pri bootovaní prijímača stlačte tlačidlo exit na diaľkovom alebo po nabehnutí 0000 stlačte tlačidlo power na diaľkovom ovládači.