Nejdú mi zoradiť programy vo FAV skupine

650HD
 Když si přidám přes menu-editace kanálu do seznamu oblíbené nový program tak se vždy zařadí na konec seznamu oblíbené. Musím vždy odstranit zatržené programy až po pozici nového programu a pak pokračovat v zadavaní programu do seznamu oblíbených. Teď jsem to dělal s Očko Star tzn. odznačit od 1160 až po 290, zadat Očko a pak postupně zadávat další do seznamu.
Dobrý deň.
Stlačte tlač FAV na diaľkovom ovládači a navoľte si požadovanú FAV skupinu programov. Naspodu okna máte voľbu Editovať ktorá je pod zeleným tlačidlom na diaľkovom ovládači .
Takže v obrazovke vyššie stlačíte zelené tlačidlo na DO a zobrazia sa Vám položky pre editáciu(pohyb/vymazať/zamknúť a premenovať) ako je na obrázku nižšie.
Potom môžete po stlačení červeného tlačidla (pohyb) na DO zoraďovať programy v danej FAV skupine.