Dá sa aby bola nahrávka na disk NTFS iba v jednom súbore?

AB Cryptobox 752HD
Pri naformátovanom extérnom disku systėmom NTFS je nahrávka rozdelená na viac súborov \”*.ts \” o veľkosti 4 GB + zvyšok npr. 1,2 GB. Pri súborovom systéme FAT 32 je to nevyhnutnosť , ale pri NTFS zbytočná komplikácia pri prehravaní na PC. Je možné pomocou nastavení v přijímači docieliť stav , aby pri nahrávke na disk v súborovom systéme NTFS bola nahrávka iba na jednom súbore \”*.ts\” , alebo sa jedná o nedokonalosť v naprogramovaní firmwaru přijímača ?

Dobrý deň

Nahrávanie ako aj delenie nahrávok je dané FW prijímača.