Ako dekódovať nahrávky Cryptoboxu?

V dnešnom článku Vás oboznámim s postupom ako dekódovať nahrávky Cryptoboxu , aby sa dali prehrať v PC.

V prvom rade si nastavte nahrávanie v prijímači Cryptobox na formát nahrávania TS. Toto nastavenie prevediete tak že pripojíte USB HDD alebo USB kľúč na ktorý budete nahrávať .

Keď sa zobrazí na TV hláška USB pripojené(vložené) tak stlačte tlačidlo MEDIA na diaľkovom ovládači.

zal9

Následne stlačte modré tlačidlo (nastavenie PVR) na DO. V zobrazenom okne nastavte Typ záznamu na TS.

nast-pvr

Pred samotným postupom chcem zdôrazniť že program PC Tool Ali a samotné dekódovanie nahrávok je plne funkčné aj na 64-bit windowse . Pokiaľ Vám to nejde je to spôsobené iba zle nastaveným konfiguračným súborom programu PC Tool ALI.

V uvedenom postupe nižšie bolo dekódovanie robené na 64-bitovom windowse 10.

Nakopírovanie nahrávky do PC:

Ako prvé si nakopírujte súbory nahrávky s USB kľúča do PC.

Nahrávky sú uložené na USB v priečinku ALIDVR v ktorej je súbor z názvom programu a času nahrávky. Aby sme sa vyhli zložitému písaniu cesty do konfiguračného súboru programu PC Tool ALI tak si vytvoríme v PC zložku pre nahrávky v mojom prípade som na disku D v PC vytvoril priečinok rec , teda vytvorená cesta ku nakopírovaným nahrávkam bude D:\rec\ do ktorej prekopírujem z priečinku nahrávky na USB iba jednotlivé súbory danej nahrávky ktoré sa v ňom nachádzajú a to:

000.dvr, 000.ts a info3.dvr (dôležitý je súbor 000.ts v ktorom je nahrávka vo windowse Vám zobrazí súbor bez prípony súboru teda iba 000 ).

pctool_ali6

Keď už máme nakopírované súbory nahrávky na internom HDD PC tak prejdeme ku samotnému nastaveniu programu PC TOOL ALI.

Postup dekódovania nahrávky Cryptoboxu:

1.Stiahnite si program PC TOOL ALI pre dekódovanie nahrávok 

2.Stiahnutý súbor s programom PC_TOOL_ALI.rar rozpakujte dekomprimovacím programom winrar, 7zip a pod.

V rozpakovanej zložke PC_TOOL_ALI máte 3 súbory:

config.ini je konfiguračný súbor programu a od jeho správneho nastavenia závisí funkčnosť dekódovania nahrávok

PC_TS.exe je spúšťací súbor pre dekódovanie nahrávok

Ream me.txt je krátky textový súbor s postupom spustenia programu v EN jazyku.

pctool_ali_4

3.Súbor config.ini otvoríme v poznámkovom bloku windowsu, worde, alebo v PS pade a  upravíme v konfiguračnom súbore programu správnu cestu ku priečinku do ktorého sme kopírovali nahrávku teda v našom prípade je to D:\rec\

pctool_ali_5

Upravený riadok v konfiguračnom súbore programu config.ini  pre cestu k nahrávke teda bude vyzerať takto:

Inputfile=D:\rec\000.ts

4.Upravíme v konfiguračnom súbore programu config.ini cestu pre novo vytvorenú už dekódovanú nahrávku kde sa zadáva cesta kde má byť vytvorená dekódovaná nahrávka a názov novo vytvoreného súboru s dekódovanou nahrávkou. Vytvorený súbor s dekódovanou nahrávkou bude v našom prípade umiestnený do rovnakého priečinku teda na HDD D a do priečinku rec a názov novo vytvoreného súboru s odkódovanou nahrávkou bude mať názov Out001

Outputfile=D:\rec\Out001.ts

Po prevedení vyššie uvedených nastavení súbor uložíme a spustíme dekódovanie nahrávky spustením súboru  PC_TS.exe.

Priebeh dekódovania je zobrazovaný v okne ako je na obrázku nižšie. Čas dekódovania je závislí od veľkosti nahrávky.

pctool_ali

Po odkódovaní sa nám pridal do priečinku D:/rec/ nový súbor s označením Out001. Ten Vám už pôjde prehrať v PC.

pctool_ali_2
pctool_ali_3