Ako vytvoriť zálohu FW, nastavení a settingu?

V dnešnom článku Vás oboznámim, ako vytvoriť zálohu zoznamu programov, zálohu nastavení a aj zálohu celého firmware s nastaveniami aj settingom. Vytvorené zálohy môžete spätne použiť pre obnovenie nastavení/ zoznamu programov napr. po resete prijímača do výrobných nastavení ktorý je nutné previesť po nainštalovaní novej verzie FW

Postup vytvorenia kompletnej zálohy firmware

 1. Do USB portu prijímača Cryptobox zasuňte USB kľúč formátu FAT/FAT32, alebo NTFS.
 2. Vojdite do menu/Multimedia/USB , alebo po rýrýchly vstup do tohto menu môžete stlačiť tlačidlo MEDIA na diaľkovom ovládači (je umiestnené nad červeným tlačidlom ovládača).zal_1 zal_2
 3.  V zobrazenom menu USB stlačte žlté tlačidlo (upload) na diaľkovom ovládači. Následne sa Vám zobrazí ponuka s možnosťami ako je na obrázku nižšie:zal_3
 4. Pre vytvorenie kompletnej zálohy FW ktorý je v prijímači aj s nastaveniami a zoznamom programov nadídite na voľbu Komplet záloha na USB a potvrďte ju tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám virtuálna klávesnica pomocou ktorej si môžete premenovať vytvorený záložný súbor. (pre vymazávanie znakov použite žlté tlačidlo na DO).zal_4
 5. Po premenovaní stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači. Tým sa spustí vytváranie zálohy FW na USB. Zálohovanie trvá iba pár sekúnd a je ukončené hláškou HOTOVO!
  zal_5
 6. Do zoznamu súborov na USB Vám pribudne záložný súbor  s koncovkou .bin  v mojom prípade je to súbor zaloha652hd.binzal6

Upozornenie: Vytvorený súbor môžete použiť iba pre obnovu rovnakého typu prijímača (ak je záloha pre 652 HD tak ju môžete použiť iba pre 652HD)!

Postup vytvorenia zálohy zoznamu kanálov

 1. Do USB portu prijímača Cryptobox zasuňte USB kľúč formátu FAT/FAT32, alebo NTFS.
 2. Vojdite do menu/Multimedia/USB , alebo po rýrýchly vstup do tohto menu môžete stlačiť tlačidlo MEDIA na diaľkovom ovládači (je umiestnené nad červeným tlačidlom ovládača).
 3. V zobrazenom menu USB stlačte žlté tlačidlo (upload) na diaľkovom ovládači. Následne sa Vám zobrazí ponuka s možnosťami ako je na obrázku nižšie:zal7
 4. Pre vytvorenie  zálohy zoznamu programov ktorý je v prijímači nadídite na voľbu Nahrať zoz.kanálov na USB a potvrďte ju tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám virtuálna klávesnica pomocou ktorej si môžete premenovať vytvorený záložný súbor. (pre vymazávanie znakov použite žlté tlačidlo na DO).zal8
 5. Po premenovaní stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači. Tým sa spustí vytváranie zálohy zoznamu programov na USB. Zálohovanie trvá iba pár sekúnd a je ukončené hláškou HOTOVO!
 6. Do zoznamu súborov na USB Vám pribudne záložný súbor  s koncovkou .sdx v mojom prípade je to súbor Channels.sdxzal9
 7. Pre obnovenie zoznamu programov stačí v zozname súborov uložených na USB nadísť na záložný súbor .sdx a potvrdiť ho tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.zal10zal11


Túto vytvorenú zálohu zoznamu programov je možné použiť na hociktorom modele Cryptoboxov rady 6xx a aj pre úpravu zoznamu programov v PC pomocou programu STBEditor_V1.6_6XXHD.

Upozornenie: Záloha zoznamu programov z modelov 6xx nie je kompatibilná pre pužitie v prijímačoch rady 5xx a nižšej!

Postup vytvorenia zálohy zoznamu kanálov

 1. Do USB portu prijímača Cryptobox zasuňte USB kľúč formátu FAT/FAT32, alebo NTFS.
 2. Vojdite do menu/Multimedia/USB , alebo po rýrýchly vstup do tohto menu môžete stlačiť tlačidlo MEDIA na diaľkovom ovládači (je umiestnené nad červeným tlačidlom ovládača).
 3. V zobrazenom menu USB stlačte žlté tlačidlo (upload) na diaľkovom ovládači. Následne sa Vám zobrazí ponuka s možnosťami ako je na obrázku nižšie:zal12
 4. Pre vytvorenie  zálohynastavení prijímača (nastavení+ zoznamu programov ktorý je v prijímači) nadídite na voľbu Nahrať data na USB a potvrďte ju tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám virtuálna klávesnica pomocou ktorej si môžete premenovať vytvorený záložný súbor. (pre vymazávanie znakov použite žlté tlačidlo na DO).zal13
 5. Po premenovaní stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači. Tým sa spustí vytváranie zálohy zoznamu programov na USB. Zálohovanie trvá iba pár sekúnd a je ukončené hláškou HOTOVO!zal14
 6. Do zoznamu súborov na USB Vám pribudne záložný súbor  s koncovkou .sdx v mojom prípade je to súbor DataBaseA.sdx
 7. Pre obnovenie zoznamu programov stačí v zozname súborov uložených na USB nadísť na záložný súbor .sdx a potvrdiť ho tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.zal10 zal11Túto vytvorenú zálohu zoznamu programov je možné použiť na Vašom modele Cryptoboxu rady 6xx a aj pre úpravu zoznamu programov v PC pomocou programu STBEditor_V1.6_6XXHD.Upozornenie: Záloha zoznamu programov z modelov 6xx nie je kompatibilná pre pužitie v prijímačoch rady 5xx a nižšej!