Začalo zobrazovať okno \“Factory Test\“

Model prijimača: CryptoBox 650HD

 Dobrý deň. Po obnovení výrobných nastavení sa po zapnutí prijímača začalo zobrazovať okno \“Factory Test\“. Chcel by som vedieť, ako vypnúť zobrazovanie tohto okna.

Ďakujem.

Dobrý deň.

Nainštalujte do prijímača najnovší FW : 650HD_V1.09.18034_18-04-2017.rar

Týmto postupom.

Ak by to nepomoholo tak nainštalujte FW cez PC a krížený RS232 kábel.

Po každom update FW preveďte reset prijímača do výrobných nastavení.