Upozornenie na FW 1.09.15172

Upozorňujeme užívateľov prijímačov AB Cryptobox 6xx na možnú nestabilitu prijímača spôsobenú nafleshovaním  najnovšieho FW 1.09.15172 do prijímača ! Pokiaľ ho máte v prijímači prejdite na predošlú verziu FW 1.09.14294. Výrobca prijímačov AB Cryptobox stiahol FW 1.09.15172 z obehu z dôvodu chyby vo FW a prisľúbil skoré vydanie nového FW.