Sw is wrong please download again 

Cryptobox 500 HD
 Dobré popoludnie. Po inštalácii nového softvéru  V.1.09.17148  do prijímača cryptobox 500HD chýb \“sw is wrong please download again 2\“ návrat k starým (V.1.09.14293) softvér prijímača pracuje správne. Snažil som sa opraviť chybu nastavením (V.1.09.14293) návrat do továrenského nastavenia a inštalácia nového softvéru cez chyby RS-232 sa znovu objavil. Snáď mi pomôže inštalovať nový softvér .
Dobrý deň.
Nahrajte do prijímača cez USB, alebo cez RS 232 originál SW MCAS Cyrptobox HD 500 a potom preveďte výrobné nastavenia prijímača v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/ všetko. 
Potom cez USB inštaláciu nahrajte nový patch FW Cryptobox 500HD FW V1.09.17148_Patch a po nainštalovaní preveďte výrobné nastavenia prijímača v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/ všetko