Stiahnutie FW V1.11.19414_patch pre Cryptoboxy 6xx a 7xx

FW V1.11.19414 boli dočasne stiahnuté z downloadu. Na ich znovu nahrani po oprave sa intenzivne pracuje.

Pre rychle nahranie staršieho softvéru ho po nakopirovani na USB premenujte na: Ali_update.bin

Pripojte USB do vypnuteho prijimača. Po jeho zapnuti čakajte na hlášku “On” na displeji, potom stlačte a držte tlacidlo “Power” na prednom paneli, kým sa na TV neobjavi info o začati nahrávania softvéru.