Na satelitné prijímače Cryptobox najnovšej, šiestej rady je pripravený nový softvér vo verzii 1.09.14164, ktorý obsahuje niekolko opráv a vylepšení. Mnohí iste ocenia najmä opravu služby Youtube, ktorá je teraz plne funkčná. Keďže služba Grooveshark už nie je funkčná a ani nebude, jeho miesto v tejto verzii softvéru nahradili nové aplikácie, ako napr. NetPhoto, kde je možné prehliadať obrázky zo služby Flickr, Dailymotion, Google Map, Email,…

Opravená bola aj chyba na HDMI, kedy niektoré TV prijímače spôsobovali reštartovanie satelitného prijímača. Pomer strán je v tejto verzii štandardne nastavený na pomer 16:9, v predošlých verziách to bolo na 4:3, takže ak máte širokouhlý TV, už to nie je nutné nastavovať.

Ak pri prvotnej inštalácii zvolíte slovenský jazyk, prijímač automaticky nastaví jazyk 1. audio stopy na slovenčinu a 2. audio stopu nastaví na češtinu. Ak pri prvotnej inštalácii zvolíte český jazyk, prijímač automaticky nastaví jazyk 1. audio stopy na češtinu a 2. audio stopu nastaví na slovenčinu.

Došlo aj k drobným opravám jazyka klávesnice v úprave FAVoritných skupín a oprava zobrazenia času v soft standby – hodiny na displeji.

Nový softvér sťahujte tu.