Nový MCAS FW pre Cryptobox 800 UHD

Oznamujeme vlastníkom prijímačov AB Cryptobox 800 UHD, že vyšiel nový MCAS(originál) FW pre tento model. FW má označenie 800UHD_MCAS_V1.15.21798_26-05-2020.

 

 

 

Zmeny a opravy FW:

/ Pridané / FastScan operátora Orange
/ Pridané / FTP pre online aktualizáciu MCAS softvéru
/ Vylepšené / Po prehratí nahrávky z kódovaného kanála je živý obraz opäť dekódovaný