Nový FW pre Cryptoboxy 6xx

Oznamujeme Vám že pre nižšie uvedené modely prijímačov AB Cryptobox je dostupný nový FW s viacerými opravami.

FW V1.09.15588_Patch_SW-A

1, oprava problému aktualizácie RS232;
2, oprava Edit Channel / premenovanie – názov kanála sa neobjaví v hornej lište okna
3, oprava USB premenovanie súboru sa neobjaví v hornej lište okna;
4, oprava problém txt;
5, oprava youtube problém;
6, oprava iný problém;

1.09.15588 Cryptobox 600HD

1.09.15588 Cryptobox 600HD Mini

1.09.15588 Cryptobox 650HD

1.09.15588 Cryptobox 652HD