Nový FW pre Cryptobox 700HD  a Antiksat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať o dostupnosti novej aktualizácieset-top boxu AB Cryptobox 700HD. Aktualizácia prináša opravu chybného náhodného zobrazovania „Kódovaný kanál“ počas sledovania TV, ktorá skvalitní využívanie AntikSAT satelitnej televízie

  • Oprava náhodného zobrazovania „Kódovaný kanál“ streamu počas sledovania TV

   1. UPD balík (V1.10.18893) si stiahnite na USB kľúč/disk zo stránky                                                                     http://www.antiksat.sk/aktualizacie#aktualizacie
     2. USB kľúč/disk s UPD balíkom pripojte k STB.
     3. V MENU/Nastavenie/ nájdete položku „USB aktualizácia“
     4. Po zvolení tejto položky sa otvorí obsah USB kľúča/disku, kde bude potrebné nájsť tento UPD                           balíček a zvoliť ho výberom cez tlačidlo OK.
     5. Následne už len postupujete podľa pokynov uvedených na obrazovke.
     6. Po ukončení aktualizácie sa môže/nemusí stať, že STB ostane v režime „BOOT“. Ak sa tak stane, stačí len           STB vypnúť tlačidlo ON/OFF na zadnej strane STB alebo odpojiť a pripojiť z el. siete.

 

    1. Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači od set-top boxu
    2. Vojdite do nastavení
    3. Kliknite na Aktualizácia siete priamo z Antik FTP servra (ftp.antik.sk)