Nové FW Cryptobox 6xx  V1.09.16874

Na našej stránke Podpora sú už dostupné nové FW  V1.09.16874 vo verzii PATCH , ktoré poskytujú už aj Auto-Fast-Scan pre Skylink .

FastScan na nových verziach FW.

V pripade voľby – Fastscan – Skylink Slovensko, alebo Skylink Česko, je v nových verziách pridaná voľba možnosti automatickej aktualizácie . Automatická aktualizácia znamená, že prijimač sa každý deň o 3 hodine ráno zapne (podmienka je aby bol prijímač v el. sieti a nebol vypnutý zadným vypínačom), preskenuje tabuľku fastscanu na 12070 a ak nájde nový zoznam , prijímač sa vypne opät do standby režimu . Nasledujúci deň pri zapnuti sa po nájdení novej verzie tabuľky programov spýta , či ju má načítať – je potrebné pri zapnutí odpovedať Áno – alebo Nie,-pomocou diaľkového ovládača .
V prípade, že tabuľka programov ostane nezmenená, po porovnaní v noci o 3 hod. sa prijímač opäť prepne do standby režimu, ale nasledujúce ráno nebude vyskakovať žiadna hláška .
Možnosť voľby pokračovania so starým zoznamom programov, alebo s novým je ponechaná z toho dôvodu, že užívatelia majú často vytvorené vlastné zoznamy programov , o ktoré by prišli !