Nové FW 1.14.20433 pre Cryptoboxy 6xx a 7xx

Nové patch FW pre modely 6xx a 7xx

Popis zmien FW V 1.14.20433:

Opravené – EPG nefunguje spravne
Opravené – Po skončeni časoveho nahravania sa prijimač sam vypne

Pozn.: Aplikacia DLNA DMP funguje iba ak je pripojeny USB kluc..

Dátum označenia FW je podľa pôvodného FW ktorý bol upravovaný na patch tento dátum nie je smerodatný!

Modely 7xx

700HD_MINI_V1.14.20433_09-05-2018.rar

700HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

702THD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

750HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

752HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

 

Modely 6xx

600HD_Mini_V1.14.20433_09-05-2018.rar

600HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

650HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar

650HDC_V1.14.20433_09-05-2018.rar

652HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar