Nedá sa použiť audio prepnutie

AB CryptoBox 652HD Combo
Dobrý den. Nedá sa použiť audio prepnutie.Jazyk zostáva originál.čo s s tým ?
Dobrý deň.
Preveďte reset prijímača do výrobných nastavení v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/všetko.
Ak by to nepomohlo tak aktualizujte prijímač najnovším FW pre Váš box a potom preveďte reset výrobných nastavení.
V nastaveniach prijímača je možné aj nastaviť automatickýprioritný jazyk audia.