Klávesové skratky DO pre Cryptoboxy 7xx

Prinášame Vám klávesové skratky, ktoré sa zadávajú prostredníctvom diaľkového ovládania prijímačov Cryptobox 7xx.

Pomocou týchto skratiek sa zobrazí skryté menu kde môžete zap. a vyp. niektoré funkcie prijímača alebo meniť nastavenia týchto funkcií,

Menu
F1+111 = Sharing Menu
F1+222 = ECM Show
F1+333 = Key Edit
F1+444 = Input Box Key
F1+555 = IP Settings
F1+666 = Server Settings
F1+777 = Reboot
F1+789 = Time Shift On Off
F1 + 0852 = Factury Default
F1 + 999 = Motor Setting
F1 + 456 = Active or Dractive Wifi
F1 + 147 = Coding Menu
F1 + 321 = Test List Menu