Žiadne sieťové zariadenia

Cryptobox HD 650
Po nainštalovaní najnovšieho Patchu mi po otvorení menu \“Sieťové aplikácie\“ napíše:Žiadne sieťové zariadenia a nič neotvorý.Ako sa dá tento problém odstrániť?
Dobrý deň.
Skontrolujte internetové pripojenie(pritlačte LAN kábel),
Po upgrade FW treba vždy previesť reset prijímača do výrobných nastavení. Preveďte rest prijímača do výrobných nastavení v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/všetko