AB Cryptobox 750HD
Správa: Dobrý deň, zapojil som USB wifi adapter ab Wireles 5dBi do USB portu. Prijímač po zapnutí do siete hlási:USB wifi vložené. V menu-nastavenia-wifi, ale hlási: Žiadne sieťové zariadenie. (manipulujem podľa návodu: https://cryptobox.sk/ako-nastavit-wifi/). Vyskúšal som obidva USB porty prijímača. Ako postupovať, aby som sa mi zobrazili dostupné siete? Ďakujem za pomoc.
Dobrý deň.
Musíte použiť kompatibilný wifi USB s prijímačom Cryptobox. Potom Vám to musí s uvedeným spôsobom pripojenia fungovať.
Skúste pred nastavovaním wifi reštartovať wifi router. Niekedy nevyhľadá siete ak je slabý dosah wifi.