AB Cryptobox 650HD Combo
Správa: 1. V manuáli je nakreslené zapojenie z paraboly do LOOP OUT (Figure7. Connecting to Dish LNB). Je to správne ?
2. Z Astra 23,5 naladím všetky programy okrem Prima Krimi, 11394 V, 27500, 3/4 a z Astra 19,2 nenaladím program Welt der Wunder 12662 H, 22000. Na prijímači TESLA 3000 však tieto programy naladím. Kde robím chybu ?

Dobrý deň.

Zapojenie prijímačov cez LOOP nie je najšťastnejšie riešenie(pôjdu Vám iba programy z rovnakej polarizácie a družice ako je navolený program na prijímači do ktorého je SAT koaxiál privedený do LNB IN). Pokiaľ chcete nezávislý príjem na viacerých prijímačoch treba dať na parabolu LNB konvertor pre viac prijímačov (pre 4 je quad) a privisť ku každému prijímaču z LNB zvlášť koaxiál.

Prípadne ak sa Vám nedá ťahať ďalší koaxiál od paraboly tak musíte použiť UNICABLE LNB technológiu a nie prepájať cez LOOP.