Prijímač nevie nájsť signál

AB cryptobox 550

 prijímač nevie nájsť signál, i keď signál na vstupe má a iný prijímač ho bez problémov nájde,v čom môže byť

problém? Je vôbec rentabilné nechať odstrániť závadu, alebo je výhodnejšie kúpiť iný satelitný prijímač  ?

Dobrý deň.

Máte dobre pripojený koaxiál v pripojení LNB IN?

Vyskúšajte nahrať najnovší FW Cryptobox 550HD FW V1.09.17148 a  previesť výrobné nastavenia prijímača či to nepomôže,

Či je to rentabilné Vám neviem povedať to Vám povie iba pán v elektroservise.