Prijímač hlási potrebu vloženia USB disku aj keď je disk vložený

AB CryptoBox Smart
Zistil som, že približne pred troma mesiacmi po aktualizácii FW mi nejde USB vstup – pri zadaní ktorejkoľvek možnosti v menu \” úložný priestor \” hlási potrebu vloženia USB disku aj keď je disk vložený. Nejde mi teda ani funkcia rekordéra, čo nám dosť chýba. Prosím, čo s tým.

Dobrý deň.

1.Skúste iné USB zariadenie USB kľúč /USB HDD.

2.Skúste naformátovať USB.

3.Preveďte reset prijímača do výrobných nastavení.

Ak to nepomôže prijímač reklamujte u svojho predajcu.