Pri nastavení POČASIA sa objavuje chybové hlásenie NEZNAMA CHYBA

752 HD Combo
 V novom prijímači mám SW 1.14.19994 (121). Po prepojení LAN je hlásenie nastavenie LAN OK.
Pri nastavení POCASIE sa objavuje chybové hlásenie NEZNAMA CHYBA. Prečo?

Dobrý deň.

Ako prvé treba vždy nainštalovať najnovší FW tam sú opravené aj chyby a nedostatky FW.

Máte v prijímači starý FW , tak nainštalujte najnovší FW 700HD_V1.14.20433_09-05-2018.rar,   týmto postupom.

Pokiaľ niečo nepôjde ani v novom FW , tak budete musieť počkať na opravu v ďalšom FW.