Po zasunutí +Telka SMIRT modulu tento nevie dekódovať programy 

Cryptobox 652HD COMBO
 Po zasunutí +Telka SMIRT modulu tento nevie dekódovať programy ktoré sú v ponuke prítomné ani po hodine čakania na naladenom programe a niekoľkonásobnom reštarte služieb Plustelka/DVBT2/4.multiplex.
Viete poradiť? Je potrebné instalovať nejakú novú verziu Firmware? Ďakujem
Dobrý deň.
Modul si musíte zaktivovať pomocou SMS, postup je na nálepke, ktorá je na obale modulu.