Mám vícero přijímačú 752. U jednoho z nich začal fu govat pouze 1 program (na displeji zařízení se ukazuje sat tv, kterou nepoužívám). Při volbě menu a pokusu o reinstalaci se objeví Please enter pin ****. Co s tím? Děkuji

Dobrý deň.

Zadajte PIN ako je v príspevku TU a preveďte reset prijímača do výrobných nastavení v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/všetko.

Potom nanovo nalaďte programy ladením FASTSCAN.