Po niekoľkých prepnutiach objaví nápis \“slabý signál\“, signál a kvalita žiadna

AB…652HD Combo
Mám652HD – DiSeq P.164-IW – LNB AB LNB01 Quad (toroid, 4 LNB, 4 miestnosti).
Prechádzal som z FW 1.09.17034 patch na 1.09.17769 patch. Po update sa prejavil problém – pri prepínaní TP z Horiz- na Horiz-H-H alebo V-V-V sa po niekoľkých prepnutiach objaví nápis \“slabý signál\“, signál a kvalita žiadna. Pomôže vždy prepnutie H/V alebo V/H (prípadne ručne pri TP 13 alebo 18V). Pri predchádzajúcom FW sa nič také neprejavovalo (vymenil som aj DiseQ a použil iný výstup LNB – nepomohlo). Pritom to isté pripojené k 450HD ide stále bez problémov. Je problém vo FW?
 
Ďakujem za radu.
Dobrý deň.
Nemáme hlásený problém s DiSeQc prepínačom.
Previedli ste po update FW reset prijímača do výrobných nastavení?
Je to dôležitá činnosť po každom update FW.