Nemôžem prehrávať Videa z Youtube

Cryptobox HD650. Nainštaloval som najnovší Firmware, ale stále nemôžem prehrávať Videa z Youtube.
Myslel som si, že nový Firmware to vyriešei, ale stále to nejde.
Dobrý deň.
V najnovšom FW ide Youtube , zrejme to bude spôsobené tým že ste nepreviedli reset prijímača do výrobných v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/všetko (vymažú sa Vám nastavenia a aj setting tak si to zálohujte pred resetom výr.nast.). Prevedenie výrobných nastavení je nutnosťou po upgrade FW!