Načo slúži HDMI  CEC?

AB CRYPTOBOX 650HD
 Chcel by som vedieť načo slúži HDMI CEC
Ďakujem.
Dobrý deň.
Pokiaľ Váš TV (nové modely TV ju podporujú) funkciu HDMI CEC, máte prijímač pripojený ku TV káblom HDMI a v prijímači aktivujete voľbu HDMI CEC, tak sa Vám pri zapnutí Cryptoboxu zapne aj TV a pri vypnutí Cryptoboxu  diaľkovým ovládaním sa Vám vypne aj TV. HDMI CEC= súbežné zap. a vyp. prijímača a TV cez Cryptobox.