Má prijímač AB 700 HD funkciu: Home TP ?

AB Cryptobox 700 HD
Správa: Má uvedený prijímač AB 700 HD funkciu:
Home TP – prijímač dokáže spracovať a prispôsobiť svoju funkčnosť v prípade zmeny parametrov tzv. domáceho transpondéra (12 070 MHz)?
Ďakujem
Dobrý deň.
Zatiaľ majú funkciu home TP iba nové prijímače s certifikáciou Skylink ready.
Výrobca Cryptoboxov však plánuje aj túto funkciu zakomponovať do FW..