Keď vypnem a zapnem Wi-fi router tak budem musieť znovu zadať údaje?

Cryptobox 650 HD
Keď vypnem a zapnem Wi-fi router tak budem musieť znovu zadať údaje (meno a heslo) do TV? Dá sa tomu nejak predísť (najprv vypnúť prijímač, potom wi-fi, a pri zapínaní najprv zapnúť wi-fi a potom prijímač)? A čo keď vypadne elektrina?
Dobrý deň.
Wifi pripojenie stačí nastaviť v prijímači Cryptobox iba raz. Prijímač si nastavenia uloží a pri resete routra alebo výpadku elektriky sa po vypnutí a zapnutí Cryptoboxu zadným vypánačom prijímač pripojá automaticky sám ku nastavenej wifi sieti. Nastavenie sa vymažú iba ak prevediete reset prijímača do výrobným nastavení.
Pre istotu si môžete urobiť aj zálohu nastavení a nastaveného FW.