Je možné 800 UHD pripojiť na internet aj keď je DHCP vypnuté?

AB Cryptobox 800 UHD
Je možné 800 UHD pripojiť na internet aj keď je DHCP vypnuté? Ak áno, ako mám postupovať? Bude funkčný youtube alebo IPTV?

Dobrý deň.

Nie je dôvod, aby ste vypli DHCP. Zap. DHCP Vám automaticky pridelí nastavenie siete. Ak chcete bez DHCP, tak musíte všetky údaje siete ako IP adresa,maska, DNS a pod zadať ručne a hlavne ich musíte vedieť.

Ak niečo zle nastavíte sieť Vám nepôjde.