Funkcia TimeShift mi nefunguje na programoch STV1 HD a STV2 HD

CRYPTOBOX 650 HD
Prvý problém:
   Funkcia TimeShift mi nefunguje na programoch STV1 HD a STV2 HD /tvári sa že program
   zaznamenáva, ale záznam sa nedá prezerať/. Na ostatných programoch funguje bez problémov.
   Aktuálna verzia Firmware 650HD_V1.09.18034_18-04-2017.bin.
   Vyskúšané verzie Firmware /tiež v nich nefunguje TimeShift na STV HD/
      – 650HD_V1.09.17160_22-09-2016_A.bin
      – 650HD_V1.09.17769_07-01-2017.bin.
Druhý problém:
   V PVR nastaveniach je AutoTimeshift nastavený na Zapnutý.
   Po zapnutí prístroja sa Timeshift automaticky neaktivuje. Aktivuje sa až po prepnutí programu.
 
Ďakujem a prajem pekný deň.
Dobrý deň.
S thimeshiftom je už dlhší čas problém informovali sme o tomto probléme výrobcu.