Čo môžem robiť s wifi sieťou?

Criptobox 700hd
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať keďže budem mať po prvý raz namontovanú wifi sieť čo môžem robiť s ňou na primači criptobox 700 čo na ňom môžem cez túto sieť vyhľadať.
Ďakujem.

Dobrý deň.

Wifi sieť je rovnako použiteľná ako pripojenie ku internetu cez ethernet a LAN kábel.

Čiže nič viac a nič menje ako cez lan kábel teda využívanie sieťových aplikácii ako IPTV, Youtube apod.

Wifi pripojenie môže byť však menej stabilné a pomalšie ako prenos cez LAN.