Cryptobox 800

Ako zaheslujem jednotlivé programy PIN kódom(rodičovský zámok)?

Dobrý deň.

 1. Vojdite do menu/Nastavenia/Rodičovský zámok a tam nastavte:
 2. Ochrana heslom na Áno.
 3. Zámok inštalácie nastavte na NIE (tým sa nastaví PIN na menu/inštalácia)..
 4. Editácia zámku kanálov nechajte na Áno.
 5. Settings Lock  na (NIE táto voľba nastvuje PIN na menu/nastavenia)
 6. Veková ochrana  môžete nastaviť na 18 a tým sa automatický zaheslujú PIN kódom programy ktoré sú od 18rokov.
 7. Zmena PIN nastavte na Áno a zmeňte si PIN kód (default je nastavený PIN 0000) .
 8. Nastavte Nový PIN zadáte svoj nový 4číselný PIN
 9. Potvrdenie PIN zadajte opätovne Váš nový PIN (tým sa zmení prístupový PIN), nový PIN kód si niekde poznačte! Po nastavení PIN Vás to vráti do menu /nastavenie.
 10. Pokiaľ chcete manuálne uzamknúť vybrané programy tak vojdite do menu/Editácia kanálov (zadáte Váš nový PIN) /TV kanály zobrazí sa Vám zoznam programov, kde nadídete na vybraný program ktorý chcete zaheslovať a stlačíte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači(zamknúť), zadáte Váš PIN a program sa uzamkne PIN kódom (vedľa daného programu sa objaví ikona zámku.
 11. Nastavenie uzamknutia opakujte na ďalších programoch, ktoré chcete zaheslovať.
 12. Po ukončení nastavenia stlačte viac krát tlačidlo exit.