Ako sprevádzkovať novú kartu v Cryptoboxe 300HD?

Prístroj AB CryptoBox 300HD mi ani po 9 hodinách nenačítal zápisy na novú kartu RTVS irdeto 1029, skúšal som cez univerzálnu čítačku aj cez vložený modul CA Module Irdeto CI – CI+. Ako by som mal postupovať, aby zápisy na kartu prešli a karta sa stala funkčnou?
Pokiaľ sa jedná o kartu Skylink Irdeto Standart M7 tak v čítačke kariet nepôjde a budete ju musieť vložiť do prijímača zasunutú v Skylink Ready CI module a nechať zapnutý prijímač na programe STV 1 alebo STV2 (SD) . Pokiaľ zápisy neprídu vyžiadať so Skylinku tzv. reatorizáciu karty (zaslanie zápisov na kartu). To môžete urobiť prihlásením na webe Skylinku na svoju kartu alebo cez satelitného predajcu kariet Skylink. Modul a karta musia byť správne zasunuté v prijímači. tzn že modul je zasunutý nálepkou typu modulu hore a karta sa vkladá čipom dopredu a hore.