Aká by mala byť ideálna a kvalita sila signálu ?

Chcem sa opýtať aká by mala byť  ideálna  sila  signálu  a kvalita
Ja mám silu 87 ale kvalita je len  66 je to dobre ? obraz je OK
Nebude to vypadávať  pri zlom počasí?
Odporúčaná veľkosť paraboly pre Skylink je 80-85cm. Najväčšia kvalita signálu sa musí nastaviť na najslabšom DVB-S2 transpondéri operátora Skylink. Podľa Vaších údajov je to ťažko posúdiť pretože sila aj kvalita signálu je u každého TP iná preto je dôležité parabolu presne nastaviť pomocou meracieho prístroja (veľkú zmenu Vám môže spôsobiť na najslabších TP aj vychýlenie paraboly o 1 až 2 mm ).