AB CryptoBox Smart
Po výpadku elektriky (niekolko násobnom)sa po zapnuti príjimača neustále zobrazuje požiadavok vloženia PIN kódu. Prijímač neberie základný kód 0000 ani 0852. Pri nahrávaní FW z USB píše , že nový FW je totožný s FW v prijímači. Prosím o odpoveď s návodom na riešenie.
Ďakujem. S pozdravom

Dobrý deň.

Kontaktujte servisné stredisko TU.