700HD V1.10.19126-patch – Naplánované nahrávanie sa preruší v 03:00

700HD V1.10.19126-patch – Naplánované nahrávanie sa preruší v 03:00
Mám naplánované nahrávanie v nočných hodinách medzi druhou a štvrtou hodinou. Nahrávanie je pokaždé mne z neznámych príčin ukončené presne v 03:00
Dobrý deň.
Vyskúšajte nahrať do prijímača aktuálne najnovší FW: 700HD_V1.11.19423_09-05-2018.rar
Po nahratí nového FW je nutné previesť reset prijímača do výrobných nastavení v menu/inštalácia/výrobné nastavenia/všetko.