Postup pre nastavenie monoblock LNB na prijímačoch AB Cryptobox

Postup pre nastavenie monoblock LNB na prijímačoch AB Cryptobox

Ak máte príjem Skylinku pomocou LNB konvertora typu Monoblock, čiže na príjem dvoch družíc (Astra 23,5E a 19,2E), tak je potrebné po správnom nastavení paraboly nastaviť aj v prijímači AB Cryptobox . Menu – Inštalácia – Nastavenie antény: Pre družicu 23,5E nastavte položku Diseqc 1.0 na hodnotu LNB2 Pre družicu 19,2E nastavte položku Diseqc 1.0 na hodnotu LNB1 Následne overte, či idú voľné FTA  nekódované stanice. Pokiaľ FTA nekódované stanice nefungujú tak skúste nastavenie: Pre družicu 23,5E nastavte položku Diseqc 1.0 na hodnotu LNB1 Pre družicu 19,2E nastavte položku Diseqc 1.0 na hodnotu LNB2 Prípadne v menu Nastavenia antény je cez tlačidlo info možnosť Auto-diseqc – prijímač sa pokúsi zistiť […]