Nedaří se mi na přijímači AB CryptoBox 752HD spustit zahraniční programy 19,2E

AB CryptoBox 752HD Nedaří se mi na přijímači AB CryptoBox 752HD spustit zahraniční programy na druřici Astra 19,2°E (Eurosport, RTL, SAT1 a pod.) – naladí se, ale nehrají. České programy na družici Astra 3B fungují. Můžete poradit? Dobrý deň. Pre príjem z viacerých družíc musíte mať multifeed a dva LNB konvertory, monoblok LNB pre 23,5/19,2 ,alebo motor. Potom musíte podľa Vášho zapojenia nastaviť pri družici 19,2E  port DiSEqC prepínača na ktorom je LNB na 19,2E. Ak budete mať signál na družici 19,2E ,tak stačí spustiť ladenie družice. Prečítajte si::https://digitalne.ellano.sk/magazin/item/ako-na-satelitny-prijem-z-viac-druzic