Po návrate z pozerania nahrávky na HDD do prijímača nejde žiadny program

800 uhdTak toto je riadny prúser! Po návrate z pozerania nahrávky na harddiscu do prijímača nejde žiadny program – ani tie voľné. Musím Vyp a Zap prijímač. Rovnako to blbne pri nahrávaní . Spustíme nahrávanie, zastavím obraz ,vrátim sa po chvíli , pustím nahrávku a tma! Pri kontrole takejto nahrávky v Alidvrs2 zisťujem že nahrávanie bežalo na pozadí až do okamihu pokiaľ som to po mojom návrate nespustil. Potom je tma Dobrý deň. Aktualizujte najnovší FW 800UHD_patch_V1.09.21106_18-11-2019.rar cez USB týmto spôsobom. (vrátane resetu prijímača do výrobných nastavení po aktualizácii FW)