Chtěl bych vědět jestli je Cryptobox 652HD schopen příjmu DVBT vysílání podle této specifikace: http://www.multi-carrier.net/English//DOCUMENTS/SPECIFICATIONS%20FOR%20SET%20TOP%20BOXES%20(STB). PDF

Ano, Cryptobox 652HD je schopen příjmu  DVB-T dle dané specifikace. Otázkou zůstává kódování dané služby, protože se jedná o zahraničního poskytovatele, neznáme podrobnosti, takže pro případnou kartu poskytovatele doporučujeme použít dekódovací modul CAM.